WINK HAUS   activPilot Comfort
 
 
Okno na 6-tkę a okno uchylone

Budując lub remontując dom, warto zastanowić się nad zamontowaniem w nim okien z funkcją wietrzenia na 6-tkę zamiast tradycyjnych uchylno-rozwieranych. Nowa funkcja zdecydowanie przewyższa wietrzenie przez uchylone okno pod względem komfortu, bezpieczeństwa i energooszczę-dności.

Technologia bez ograniczeń

Okucie activPilot Comfort może być stosowane do większo-ści dostępnych na rynku okien z PCW, drewna lub aluminium,  w tym także okien o nietypowych kształtach. 

Okucie w wersji activPilot Comfort PADM, wyposażone w napęd elektryczny, umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie okna. Czas i częstotliwość wietrzenia programuje się  za pomocą panelu dotykowego. Do sterowania wietrzeniem  można też użyć pilota. Rozwiązanie to jest przystosowane do integracji z systemami inteligentnego domu.

W Oknie na 6-tkę klamka może być umieszczona na dole okna. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach bez trudu sięgną do klamki, aby przełączyć okno w pozycję wietrzenia lub je zamknąć. To także idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których okna są trudno dostępne

Ochrona przed włamaniem

Wyjątkową cechą Okna na 6-tkę jest podwyższona odporność na włamanie, zarówno w pozycji zamkniętej, jak i podczas wietrzenia. Umiejscowione z każdej strony okna stalowe zaczepy w znacznym stopniu utrudniają wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Z zewnątrz trudno zorientować się, że okno nie jest zwyczajnie zamknięte, ponieważ skierowaną pionowo klamkę zasłania ramiak. Dzięki temu mogą
Państwo wietrzyć mieszkanie także będąc poza domem