Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji przez firmę PPHU Mariola Sp. z o.o. Okna z okładziną zewnętrzną

Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie produkcji opatentowanego produktu jakim jest okno z okładziną zewnętrzną. W wyniku realizacji projektu zostanie

w znaczy sposób podniesiony poziom innowacyjności technologicznej firmy, co również stanowi cel projektu

Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Wartość ogółem projektu: 14 961 450.98 zł,

Wydatki kwalifikowane 11 293 781.28

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 776 268.76 zł