Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „ Mariola” Sp z o.o.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:    29.09.2020r- 14.12.2020r

WARTOŚĆ PROJEKTU   262 143,99 zł

DOFINANSOWANIE Z UE:    100% – 262 143,99  zł

CELE PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa -przez okres 3 miesięcy, tj. 22.09.2020r-21.12.2020r

 

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji przez firmę PPHU Mariola Sp. z o.o. Okna z okładziną zewnętrzną

Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie produkcji opatentowanego produktu jakim jest okno z okładziną zewnętrzną. W wyniku realizacji projektu zostanie

w znaczy sposób podniesiony poziom innowacyjności technologicznej firmy, co również stanowi cel projektu

Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Wartość ogółem projektu: 14 961 450.98 zł,

Wydatki kwalifikowane 11 293 781.28

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 776 268.76 zł